Privacy Policy

We at SUNSHINEWAYS promise to safeguard any information released to us by our customers. We will not share e-mail addresses, home addresses, phone numbers, credit card numbers or any other personal information with any person, vendor, company or service. When you order Nature's Sunshine products from SUNSHINEWAYS, you may rest assured that your privacy will be respected in every way!

Polityka prywatności

My w Sunshineways obiecujemy w celu ochrony wszelkich informacji udostępnionych nam przez naszych klientów. Nie udostępniamy adresów e-mail, adresy domowe, numery telefonów,numery kart kredytowych czy innych danych osobowych z jaką kolwiek osobą, dostawcy, firmy czy usługi.

Jeśli zamówisz produkty Nature’sSunshine z SUNSHINEWAYS, możecie być pewni, ochrony Państwa prywatności , będą respektowane w każdym calu!